Algemene voorwaarden

Deze verkoopsvoorwaarden werden bepaald door:

Lonnie's Juwelen
Leonie Tirez
Heidepark 74
9280 Lebbeke


Door de aankoop te voltooien en de betaling uit te voeren geeft de klant zijn akkoord voor deze voorwaarden.
Te allen tijde behoudt Lonnie's het recht de voorwaarden te veranderen en draagt de klant de verantwoordelijkheid deze op te volgen.
Vragen of opmerkingen dienen gecommuniceerd te worden via info@Lonnies.be of via het contactformulier op de website.


Bestelling:
Lonnie's is slechts gebonden door een bestelling nadat deze per e-mail door Lonnie's bevestigd werd of nadat met de uitvoering ervan werd gestart. Lonnie's is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Alle productinfo, prijszettingen en orderinformatie blijven te allen tijde onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen en correcties.

Betalen:
Betalingen gebeuren via Bancontact of overschrijving vooraf. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant automatisch een bevestiging van de bestelling.

Verzendkosten:
De klant heeft de keuze uit volgende verzendopties:

Binnen België:

- Briefpost:

Er wordt een vaste kost aangerekend van 2,5 EUR. Vanaf een bestelling van 75 EUR, is de verzending gratis. 

- Pakje (track & trace)

Er wordt een vaste kost aangerekend van 5 EUR. Vanaf een bestelling van 75 EUR, is de verzending gratis. 

Nadat je bestelling verzonden is ontvang je van Myparcel een mailtje met een link waarmee je het pakje online kan volgen.

Levering:
Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling binnen 5 werkdagen verzonden. Het duurt dan ongeveer 2 werkdagen alvorens de klant de bestelling ontvangt. 
Elke bestelling wordt zorgvuldig verpakt om beschadigingen tijdens transport te voorkomen. 

Herroepingsrecht:
Aangezien Lonnie's haar producten online aanbiedt en deze dus door de klant online aangekocht worden, valt dit onder een verkoop op afstand.
Bij een verkoop op afstand geldt voor de klant een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen. 
Zoals artikel 46 van de Wet betreffende Marktpraktijken en consumentenbescherming, §1.2 aanduidt:
“De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.”
Vanaf het moment van levering heeft de klant dus 14 kalenderdagen de tijd om zich te bedenken en de producten terug te sturen. De klant is verplicht ons hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Dit kan via e-mail, waarin men duidelijk schrijft dat men afziet van de aankoop. Het pakket moet vervolgens binnen de 14 kalenderdagen terug in het bezit zijn van Lonnie's. De klant krijgt van Lonnie's een bevestigingsmail met daarin de nodige documentatie. De klant verzendt het pakket terug naar Heidepark 74, Lebbeke en draagt daarbij zelf het risico van verzending. Er wordt daarom aangeraden om een extra toeslag te betalen om het pakket te verzekeren. De verzendkosten van de retour dienen door de klant zelf betaald te worden.
Het pakket mag absoluut geen sporen van gebruik vertonen. Indien de producten schade oplopen door de verzending of indien de zending kwijtraakt kan men niet meer rekenen op een compensatie.
Lonnie's is verplicht om de waarde van het pakket inclusief de verzendingskosten binnen de 14 kalenderdagen terug te betalen, en slechts wanneer het pakket zonder schade in originele staat teruggeleverd werd. 

Wettelijke garantie:
Voor alle producten die Lonnie's aanbiedt geldt een wettelijke garantietermijn van 2 jaar. Bij een eventueel defect aan het aangekochte product dient de klant Lonnie's op de hoogte te brengen via mail (info@Lonnies.be). Het defecte artikel dient vervolgens (op verantwoordelijkheid van de klant) teruggestuurd te worden naar volgend adres: Heidepark 74, Lebbeke, waarna Lonnie's het product zal herstellen of een nieuw product zal terugsturen.

Klachten:
Eventuele klachten kunnen steeds doorgegeven worden via mail naar info@Lonnies.be. Elke mail wordt met zorg behandeld en beantwoord.  Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Beeld- en tekstmateriaal:
Lonnie's poogt om een zo duidelijk mogelijke en waarheidsgetrouwe weergave van de producten te voorzien. Minieme afwijkingen in kleur zijn mogelijk, waarvoor Lonnie's niet verantwoordelijk gesteld kan worden. Dit geldt ook voor eventuele typfouten op de webshop, facturatie en briefwisseling.

Prijzen:
Alle prijzen weergegeven in de webshop zijn in Euro en exclusief verzendkosten.

PRIVACYBELEID LONNIE'S

Dit privacybeleid werd opgesteld door:
Leonie Tirez (Lonnie's)
Heidepark 74, 9280 Lebbeke
info@Lonnies.be

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Lonnie's respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Lonnie's. U dient zich ervan bewust te zijn dat Lonnie's niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens omvatten alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dit betreft bijvoorbeeld jouw naam, telefoonnummer, of jouw post- en e-mailadres.
Welke gegevens verzamelen we van u?

De persoonsinformatie die we gebruiken, heb je ons zelf meegedeeld, door:

• Een aankoop in onze webshop
• Het aanmaken van een klantenaccount
• Het invullen van het contactformulier op de website
• Het sturen van berichten via social media
• Het contacteren via mail
• Het inschrijven voor de nieuwsbrief

Welke persoonlijke gegevens deelt u ons mee:

• Voornaam en familienaam
• Adres
• E-mailadres
• Telefoon- of GSM nummer

De gegevens die automatisch worden verzameld:

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies. Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van de website en geplaatst op de harde schijf van de computer van de gebruiker.
Ook worden bepaalde gegevens automatisch verzameld om oa onze website te verbeteren door gebruik te maken van statistieken. 

De gegevens die we hiervoor verzamelen, bestaan uit:

• IP adres
• de browser
• gegevens over het toestel 
• de externe website die naar ons heeft doorverwezen. 
• Zoekwoorden

Doel van deze gegevensverwerking:

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van jouwweb.nl  Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Deze informatie wordt niet met derden gedeeld. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Bewaring van de gegevens:

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die niet langer dan strikt nodig is om de diensten te leveren door Lonnie's. De persoonsgegevens van zakelijke contacten zullen bewaard blijven zolang de zakenrelatie loopt. Deze contacten zijn op de hoogte van het privacy beleid en kunnen ten alle tijde aangeven dat zij verwijderd willen worden uit de database.

Communicatie:

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Lonnie's of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wijzigen van persoonsgegevens:

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie:

Het stopzetten van nieuwsbrieven kan door het uitschrijven bij elke nieuwsbrief. De gebruiker heeft het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze te verbeteren, schrappen of te wijzigen.
De gebruiker is geheel vrij om zijn persoonsgegevens mee te delen. Hij dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien hij zijn persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat hij als enige verantwoordelijk is voor de juistheid van de gegevens die hij meedeelt.
Hij kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.
U beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie (https://www.privacycommission.be/nl). Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32(0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be

Cookies uitzetten:

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Veranderingen:

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Vragen en feedback:

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Leonie Tirez (Lonnie's)

Heidepark 74, 9280 Lebbeke
info@Lonnies.be